Hvis kloakken jævnligt er stoppet, kan det være tegn på, der er noget galt et eller andet sted. Som udgangspunkt er en kloak nemlig konstrueret til at være selvrensende, men som grundejer skal du være opmærksom på, du selv ansvarlig for at vedligeholde alle kloakker på egen matrikel.

 

Der er naturligvis mulighed for, at man selv kan forebygge mange problemer med kloakken i forhold til forstoppelse, lugtgener samt fugt- og brudskader. Når der viser sig at være behov for udbedring, reparation eller udskiftning, er det ikke tilladt at gøre det selv. Ifølge lovgivningen skal alle former for kloakarbejde nemlig foretages af en autoriseret kloakmester. Men det betyder samtidig, vi alle er sikret, at vores overordnede kloaknet fungerer bedst muligt.

 

Ved at entrere med Odder Kloakservice er der sikkerhed for at alle opgaverne bliver udført autoriseret, og at de lovmæssige forskrifter dermed bliver overholdt til punkt og prikke.


Der kan være mange årsager til, hvorfor der er behov for at tilkalde en autoriseret kloakmester. Men hos Odder Kloakservice er vi eksperter i alle former for opgaver - både for private og erhverv, og vi udfører blandt andet:


• Reparation af kloak
• Renovering af kloak
• Etablering og ny-anlæg af kloak.
• Separation af regn- og spildevand
• LAR - Lokalafledning af regnvand.
• Andre former for klimatilpasning af kloak, regnvand og spildevand

 

Strømpeforing

I nogle tilfælde kan man med fordel benytte strømpeforing til reparation af kloakken. Dermed undgår man omkostningerne til både et omfattende gravearbejde og efterfølgende reetablering af kloakken.


Den professionelle betegnelse for den type reparationer er no dig, der betyder, at vi kan reparere en specifik og lokal skade ved at etablere adgang til kloakrøret fra en eksisterende brønd eller ved at grave et væsentligt mindre hul, end vi skulle have gjort ved en normal reparation.

 

Derefter bliver lige netop det stykke af kloakrøret, der er beskadiget, foret indvendig med en glasfiberstrømpe eller filtstrømpe, der efterfølgende bliver behandlet med en epoxy-blanding eller silikat.

 

Den store fordel ved no-dig reparationsopgaver er, at det kan være forbundet med væsentligt lavere omkostninger.

 

Seperation af regnvand

Vores klimaudvikling de senere år har betydet, vi har udsigt til både mere og endnu kraftigere regnskyl i fremtiden. Men desværre er vores overordnede kloaknet desværre ikke dimensioneret til disse øgede regnmængder, hvorfor vi allerede nu oftere og oftere oplever massive problemer med kloakkerne, der løber over og bryder sammen ved fx skybrud.

 

Derfor er flere og flere kommuner begyndt at stille krav om separation af regn- og spildevand, så vi kan undgå de enorme mængder regnvand i vores spildevandssystem i fremtiden.

 

Blandt andet er Odder Kommune én af landets kommuner, der allerede nu har planer om separatkloakering og derfor allerede i dag giver påbud til boligejere om separering af regnvand fra offentlig kloak.

 

Har I fået et sådanne påbud - eller forventer at få et påbud? Kontakt da Odder Kloakservice så vi i fællesskab kan finde den bedste og mest hensigtsmæssige separeringsløsning til jer.

 

LAR-løsninger

LAR-løsninger – også kaldet lokalafledning af regnvand - er håndtering af regnvand så "tæt på kilden som muligt."

 

Det vil sige, at vi etablerer en lokal løsning hos den enkelte grundejer, der gør, vi kan forsinke regnvandet i at strømme fra det givne område for derved at undgå, regnvandet skaber yderligere problemer i lavereliggende områder, der måske allerede er oversvømmet.

 

Odder Kloakservice er autoriseret til at etablere LAR-løsninger. Det kan fx være anlæg til nedsivning i faskiner, opmagasinering i grøfter og lavninger i terræn eller deciderede forsinkelsesbassiner eller anlæg, hvorfra vandet enten kan fordampe, blive optaget i træer og planter eller blive i et reservoir til anden udnyttelse.