Kloak

kloak arbejde

Vidste du, at du som grundejer selv er ansvarlig for at få vedligeholdt din kloak på din matrikel?

Hvis din kloak jævnlig er stoppet, kan det skyldes, at der er noget galt et sted. Som udgangspunkt er kloakker nemlig konstrueret til at være selvrensende, men du har som grundejer selv ansvar for, at kloakken virker.

Problemer som fx forstoppelse, lugtgener samt fugt- og brudskader kan du selv forebygge, men opstår der behov for udbedring, reparation eller udskiftning, er det forbudt at gøre det selv. Ifølge lovgivningen skal alle former for kloakarbejde nemlig foretages af en autoriseret kloakmester.

Ved at entrere med Odder Kloakservice får du sikkerhed for, at alle opgaver løses autoriseret. Og når alle lovmæssige forskrifter bliver overholdt til punkt og prikke, sikrer vi samtidigt, at vores overordnede kloaknet fungerer bedst muligt.

Vi hjælper alle med alt

… i hvert fald alt, der har med kloakering at gøre. Som autoriseret kloakmester er Odder Kloakservice eksperter på feltet, og vi hjælper både private og erhverv med at udføre:

• Reparation af kloak
• Renovering af kloak
• Etablering og ny-anlæg af kloak.
• Separation af regn- og spildevand
• LAR – Lokalafledning af regnvand.
• Andre former for klimatilpasning af kloak, regnvand og spildevand

Strømpeforing

Vil du gerne undgå omkostninger til et omfattende gravearbejde og efterfølgende reetablering af terræn?

I nogle tilfælde kan man med fordel benytte en såkaldt strømpeforing, også kaldet en no dig, til reparation af kloakken. Det betyder, at vi kan reparere en specifik og lokal skade ved at etablere adgang til kloakrøret fra en eksisterende brønd – eller ved at grave et væsentligt mindre hul end ved en normal reparation.

Vi giver derefter det stykke af røret, som er beskadiget, en indvendig foring med en glasfiber- eller filtstrømpe, som efterfølgende behandles med en epoxy-blanding eller silikat.

Det er enkelt – og ofte også forbundet med langt færre omkostninger for dig.

Separation af regn- og spildevand

Har I fået påbud om at etablere separation af regn- og spildevand – eller forventer I at få det?

Klimaudviklingen betyder, at vi har udsigt til at få flere og endnu kraftigere regnskyl i fremtiden. Desværre er vores overordnede kloaknet ikke dimensioneret til de øgede regnmængder, og derfor oplever vi allerede nu stadig oftere massive problemer med kloakker, der løber over og bryder sammen ved fx skybrud.

De danske kommuner er derfor begyndt at stille krav om separation af regn- og spildevand for at undgå enorme mængder regnvand i vores spildevandssystem i fremtiden – og kommunernes planer om separatkloakering betyder, at de allerede nu giver private boligejere påbud om separering af regnvand fra offentlig kloak.

Hos Odder Kloakservice står vi parat til at hjælpe jer med den løsning, som bedst matcher jeres udfordringer og behov.